Vergoedingen 2013

Alle Vivob diƫtisten zijn geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici. Derhalve kunt u voor onze begeleiding aanspraak maken op de vergoeding van uw Zorgverzekering.

Tevens zijn wij aangesloten bij diverse Ketenzorg-organisaties voor multidisciplinaire begeleiding bij diabetes, hart- en vaatziektes en COPD. Vraag uw huisarts of de praktijkondersteuner voor verwijzing naar Vivob, als u behoort tot deze categorie.

Wij hanteren de tarieven van de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit).