Advies en begeleidingstraject

Ons aangeboden advies en begeleidingstraject is van een ruimer en intensiever karakter dan gebruikelijk. Het doel is naast gewichtsafbouw en gezondheidsverbetering vooral een blijvend resultaat te bereiken. Hierbij dient eet- en kookstijl op termijn meer harmonie te vertonen met onze individuele voedingsbehoefte. Het begeleidingstraject moet derhalve gezien worden als een ontwikkelingstraject waarbij u veel leert over de invloeden op uw eetgedrag en hoe deze in positieve zin te beïnvloeden zijn. Kennis en inzicht zijn derhalve onmiskenbaar onderdeel van het begeleidingstraject. Verder wordt er ook veel aandacht besteed aan kookstijlontwikkeling middels unieke recepturen.

De duur

De duur van het begeleidingstraject hangt af van het gewenste gewicht en de ontwikkelingsvoortgang van uw persoonlijke eetstijl. Ter indicatie: voor 10 kilo gewichtsafbouw heeft u circa 10 weken nodig en is tevens een indicatie voor de tijd die nodig is voor de eet- en kookstijlontwikkeling. Na het bereikte resultaat worden er altijd enkele evaluatieconsulten ingebouwd om het resultaat op de lange termijn te evalueren.

De eerste afspraak

Als u een afspraak maakt zult u altijd eerst worden uitgenodigd voor een zogenaamde Theoretische voorbespreking. Deze collectieve bespreking van circa 2 uur geeft inzicht in hoe eetgedrag en fysiologie elkaar beïnvloeden met de relaties naar gezondheid, vitaliteit en gewichtsontwikkeling. Deze kennis vormt de fundering waarop in het individuele traject wordt verder gebouwd.